Ghana: magie en identiteit

Op het eerste zicht lijkt het alsof we niets of zo goed als niets kunnen leren van de Ghanezen of van de Afrikanen in het algemeen..
Ze hebben immers onze materiële steun nodig om zelfs maar te overleven: we sturen goederen; we bouwen scholen en ziekenhuizen en een wegennet; we richten NGO’s op om hen te sensibiliseren rond hygiëne, afval, gezondheid, geboortebeperking enz…
Het lijkt of ze zonder ons, het rijke Westen, niet kunnen leven noch overleven…

Logisch dat we denken niets van hen te kunnen leren: naast het feit dat we moeilijk kunnen aannemen dat we kunnen leren van mensen/volkeren die we moeten helpen om te overleven, is hun hele samenleving hoofdzakelijk op westerse leest geschoeid:  democratie, internet, politieapparaat, christendom, wegennet, enz… Het lijkt erop alsof zij van ons hebben moeten leren hoe te leven, welvaart te creëren, hun land te ontwikkelen..

Zou het kunnen dat er voor ons wèl wat te leren valt, maar dat het -althans voor ons- zichtbaar noch voelbaar is, omdat we van het bestaan van bepaalde kennis of kwaliteiten niets afweten?
Vergelijk het met het kijken naar ijs: als we ijs nooit hebben zien smelten en als niemand ons ooit over de eigenschappen van ijs heeft ingelicht, kunnen we nooit weten dat ijs in feite water is..

In Ghana is er vooral bij de jongeren in de steden sprake van ‘de Afrikaanse identiteit’..
Veel verder dan het Westen verwijten voor enkele eeuwen van slavernij en kolonisatie geraakt men doorgaans niet. Uiteraard is de slavernij en de kolonisatie bepalend geweest voor de ontwikkeling van Afrika. Een van de gevolgen van de slavernij en de kolonisatie is, ook al zijn ze afgeschaft, dat de Ghanezen nog te veel het Westen volgen om hun eigen discours te kunnen ontwikkelen.

Ghanees zijn, Afrikaan zijn is een manier van zijn.
Het is een manier van in het leven staan.

Een Ghanees of een Afrikaan ben je alvast omwille van je levensritme.
Ongeduldig wachten zoals wij dat kunnen, de tijd in de gaten houden, op tijd komen is ‘de’ Ghanees totaal onbekend. Hoe vroeg of hoe laat je ook bij iemand aankomt, het is altijd de juiste tijd. Je komt of gaat immers in God’s tijd, want Ghanezen die in geen God geloven bestaan niet.
De Afrikaan zit minder in zijn hoofd, minder in zijn denken. “De” Afrikaan bestaat uiteraard niet, maar doorgaans kunnen Afrikanen uren, soms dagenlang wachten, zonder mopperen, zonder klagen.
Hun denken staat op nul, de tijd is uitgewist.. ze ‘zijn’ gewoon.

Stel je voor dat wij, Westerlingen, nooit nog ‘te laat’ komen, en ons nooit nog moeten opjagen om ergens op tijd te zijn?  Of dat we er in slagen om onze eeuwige denker/piekeraar/stresskip het zwijgen op te leggen als we dat willen..

Misschien valt er op deze Salon Belge iets te ontdekken, iets te leren van de Afrikaan!
Ik ben sterk geïnspireerd, geholpen en gevoed geworden in mijn ontwikkeling door de Afrikaanse denk- en zijnswijze. Als dank en wederdienst ondersteun ik leefprojecten in Ghana.
Op deze Salon Belge vertel ik mijn verhalen en mijn wedervaren, en dat zijn er heel wat gezien ik daar  sedert 1998 regelmatig verblijf.
Gad.A.Asafo* kan ook worden uitgenodigd als we aan deze Salon Belge ook een workshop willen koppelen waarin we ons eigen ritme ontdekken en versterken.
Deze Salon Belge wordt met Afrikaanse life-muziek opgevrolijkt;  we gaan ook voor een Afrikaans hapje en drankje en er wordt Ghanese kunst tentoongesteld

Doel van dit Salon Belge
Tweerichtingsverkeer tussen Noord en Zuid installeren.  Inzien dat wij evenveel van hen kunnen leren als zij van ons.

Het Salon Belge kan zich aanpassen aan zowel de geboden mogelijkheden als aan uw vraag:
– tijdstip: ochtend-, namiddag- of avondgebeuren; een dag; een weekend…
– tentoonstelling: een dag- of een weekend, een week, enkele weken..
– plaats: de grootte van de expositieruimte kan variëren evenals het aantal mensen dat kan ontvangen worden;
– op zichzelf staand of ter gelegenheid van een herdenking, viering.. dus als onderdeel van een groter evenement;

Deze Salon Belge kan plaatsvinden waar u wenst:
– we beschikken over een aangename locatie met tentoonstellingsruimte, een echt salon waar er plaats is voor 15 tot 40 personen;
– we hebben een prachtige, authentieke locatie buiten, een stukje wilde natuur in de stad waar we met wel 100 mensen kunnen samenkomen..
– we kunnen ook gebruik maken van een ruime loods of hangaar als we met velen zijn, of als we meer plaats nodig hebben;
– deze Salon Belge kan plaatsvinden in ons land, buiten ons land, van Berlijn tot Los Angeles!
– deze Salon Belge kan op uw eigen locatie.

* Gad A. Osafo is industrieel ingenieur en landbouwkundige.
Hij is van Ghanese afkomst en leeft al jaren in Duitsland waar hij een bloeiende praktijk heeft als counselor:  hij combineert Afrikaanse traditionele geneeswijzen met homeopathie. Zijn voordrachten gaan o.a. over Afrikaanse traditionele geneeswijzen, Afrikaanse planten in westerse medicijnen, overgangsrites bij de Akan in Ghana…  Hij is een begenadigd schrijver en een veel gevraagd spreker en begeleider van workshops in Duitsland, Nederland, Denemarken en USA.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s