Wat wordt er bedoeld met :  een Salon Belge experimenteert met nieuwe en andere vormen van welbehagen?
We zoeken naar nieuwe appreciaties die bijdragen tot ons geluksgevoel.
We trachten paal en perk te stellen aan maatschappelijke verzuring, geklaag en verdeeldheid.

Een Salon Belge is een intieme mengeling van alles wat op het eerste zicht soms moeilijk verenigbaar lijkt.. Kun je enkele voorbeelden geven?
Kunst met een grote K met kunst met een kleine k;
lekker met plantaardig;
moslim met christen;
duurzaam met comfortabel;
rijk met proper;
Waal met Vlaming;
verliezen met winnen;
sober met rijk;
allochtoon met autochtoon
vegetariër met carnivoor;
Darwin met Intelligent Plan;
natuur met cultuur;
overvloed met soberheid;
ernst met plezier..

Hoe ziet een Salon Belge er uit?
Een Salon Belge kan de vorm aannemen van een tentoonstelling, een causerie, een debat, een workshop, een lezing, een spel, een soirée, een diner.. of een combinatie hiervan.
Iedere Salon Belge is gemarineerd in kunst, hetzij plastische kunst, poëzie, muziek, literatuur.. en wordt samen opgediend met een lekker verfijnd hapje, gaande van een amuse tot een diner.
Een Salon Belge bevordert op een plezante, ongedwongen en verfijnde manier dialoog en ze versterkt uitwisseling en openheid op het vlak van samen leven, kunst, opvoeding, religie, economie en milieu.

Waarom heeft iedere Salon Belge een expliciet artistieke toets?
Tijdens een Salon Belge wordt er niet gemoraliseerd, niet met de vinger gewezen, zo min mogelijk gecatalogiseerd en in vakjes geduwd..  Vrijheid en zijn onafscheidelijke broertje ‘respect’ zien daarop toe!
Wat rest zijn de kunsten, de schoonheid, de creativiteit en het verlangen als zachte en genietbare toegangspoorten naar ons bewustzijn.

Welke rol spelen passie, schoonheid en kunst in een Salon Belge?
De mens creëert op verschillende manieren.
We zijn bijvoorbeeld op alle vlak prachtig uitgerust om een nageslacht te creëren..
We creëren om te leven en om te overleven; we creëren in functie van ons comfort, onze veiligheid, enz..
Maar we creëren ook biologisch en economisch volkomen nutteloze zaken zoals .. KUNST!
We tekenen, schilderen, maken muziek, dansen, schrijven romans, enz.. en overschrijden hiermee voortdurend grenzen:  geografische, etnische, religieuze, intellectuele.. tot we voorbij het zintuiglijk waarneembare geloodst worden en nog slechts innerlijk voelen.
Kunst ervaren we (doorgaans) niet op het fysieke overlevingsniveau:  kunst beleven we eerder als herkenning, als spiegeling, als erkenning, als het delen van gevoel..
Kunst weerspiegelt schoonheid en een passioneel verlangen naar wat we niet kennen of weten, of naar wat we vergeten zijn.. en wordt meestal gedegusteerd op het niveau van het hart en dat van de eigen emotionele en geestelijke expressie.
Doordat iedere Salon Belge ook een artistiek salon is, zijn de schoonheid en de passie vaste deelnemers!

Komt de natuur ook aan bod in een Salon Belge?
De missie van de Salons Belges is om te experimenteren en te zoeken naar nieuwe en andere vormen van welbehagen die bijdragen tot ons geluksgevoel.
De natuur en de natuur die we zelf zijn maakt op een haast vanzelfsprekende manier onophoudelijk deel uit van ons speel- en proefterrein!

Een Salon Belge speurt naar wat mensen machteloos maakt en ontrafelt taboes die als een vloek op onze schouders rusten.. Welke taboes bedoelt u?  In onze samenleving kennen we toch geen taboes meer?
Ook al hebben we menig juk afgelegd, onze familiebanden herschikt naar meer autonomie, God en goden aan de kant geschoven, mogen we homoseksueel zijn, serieel monogaam, poly-amoureus, en kunnen we legaal zieke ouderen, ongeborenen en onszelf doden, toch barst onze samenleving van de ongeschreven wetten en regels.
Wie heeft ons ooit ingepeperd dat we steeds maar ‘vooruit’ moeten?
Wie heeft ons geleerd onze dromen op te bergen tot later en eerst ‘serieuze’ dingen te doen..  om onszelf dan, als ‘later’ daar is, moe, oud en uitgeput terug te vinden op de sofa voor de tv?
Waarom verbergen we angstvallig onze verslavingen, terwijl ze slechts een afspiegeling zijn van dat onbevredigde of onvervulde of lege deel van onszelf?

Op de site staan ook de logo’s van Stof en Aarde, Potjebuur en Lifeschool Ghana.
Waar zit het verband?
Stof en Aarde, stichting ter bevordering van de liefde;  Potjebuur, een nieuwe feestdag in ons land en Powered by Love, Lifeschool Ghana, zijn projecten van dezelfde initiatiefneemster, Christine Moreel.  Sinds 1993 hebben haar projecten haar naar diverse uithoeken van de samenleving, van het hart en van het bestaan geleid.  De ontwikkeling die ze mocht doormaken, samen met de kennis en de ervaring die ze mocht opdoen, wil ze graag op een creatieve, speelse en toegankelijke wijze delen op haar Salons Belges.

Hoe kan het dat iedere Salon Belge steeds authentiek is?
Een Salon Belge leeft niet van voorgekauwde kost, noch van trendy statements.. Daarentegen leiden universele menselijke waarden zoals solidariteit en mededogen iedere Salon Belge als vanzelf naar het stuk natuur dat we zijn, naar onze zintuiglijke waarnemingen en naar dat deel van ons waar ons hart woont.  Dit vormt steeds opnieuw het vruchtbare terrein voor creativiteit en originaliteit.

Vanwaar de naam Salon Belge?
“Salon” staat voor een vertrouwde, knusse omgeving;  een bepaalde verfijning;  intimiteit ook,  en voor de artistieke omkadering van de evenementen.
“Belge” staat voor gemoedelijkheid en humor, maar ook voor het inherente vermogen om ogenschijnlijke tegenstrijdigheden te verenigen en te overstijgen.

Is iedereen welkom op een Salon Belge?
Welkom, welkom, welkom!

Waar vindt een Salon Belge plaats?
Een Salon Belge kan overal plaatsvinden:
– we beschikken over een aangename locatie, een echt salon waar er – al naargelang het soort  Salon Belge dat we houden – plaats is voor 15 tot 40 personen;
– we hebben een prachtige, authentieke locatie buiten, een stukje wilde natuur in de stad waar we met wel 100 mensen kunnen samenkomen..
– we kunnen ook gebruik maken van een ruime loods of hangaar als we met velen zijn, of als we meer plaats nodig hebben;
– een Salon Belge kan overal plaatsvinden waar u vraagt:  in ons land, buiten ons land, van Berlijn tot Los Angeles!
– u kan ons vragen om een Salon Belge op uw eigen locatie te houden..

Wat wilt u uiteindelijk met een Salon Belge bereiken?
Iedere Salon Belge geeft vorm aan een kleine kern van diversiteit of van (ogenschijnlijke) tegenstellingen, dat model kan staan voor een groter mondiaal model van vrede, aanvaarding en tolerantie.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s